Välkommen till Norr-Don AB

Ett företag i Västerbottens inland med kundanpassade lösningar inom automation och kraftfördelningar, från små till stora projekt.

Vår lösning

Förfrågan

Om Norr-Don

Kontakt

Se några av våra tidigare projekt


Idag är Norr-Don inriktat mot kundanpassning inom elbranchens olika produktgrupper. Huvudsakligen mot automation, apparatskåp samt uttagscentraler.