Vår lösning

Kundanpassade produkter inom elbranschen


Idag är Norr-Dons tillverkning och produktion inriktat mot kundanpassning inom elbranchens olika produktgrupper. Huvudsakligen mot automation, apparatskåp samt uttagscentraler. Även lösningar som t.ex. pluggindon, 24V system (SELV) och kablagetillverkning.
Vår serviceavdelning är inriktad mot gruvindustri där vi hjälper våra kunder med årliga starkströmskontroller av maskiner, felsökning, installation av utrustning på maskiner och automationsprojekt.